מערכת הבריאות מערכות בריאות בעולם מערכות בריאות בעולם המערבי - סקירה השוואתית
מערכות בריאות בעולם המערבי - סקירה השוואתית PDF הדפסה דוא
נכתב ע"י מוטי מרמונצ'יק   
רביעי, 30 מרץ 2011 23:38

  

לפניכם השוואה מקיפה בין מערכת הבריאות בישראל לזו הקיימת בשבע מדינות בעולם המערבי (לשיפור הקריאות כל זוג מדינות מופיע בקובץ נפרד) :

 

הולנד וצרפת, שוויץ ואנגליה, ארה"ב וקנדה, גרמניה וישראל, וכן ממוצע ה- OECD, תוך דגש על ההוצאה הלאומית, המבטח, המממן, האספקה  וקופות החולים.

 

 

הנתונים מעודכנים לרפורמות האחרונות בהולנד (2007) וגרמניה (2009).

 

           נקודות  ההשוואה הן:

 

 1. האוכלוסייה (גודל אוכלוסיה באלפים, אחוז בני 65+, יחס תלות, תוחלת חיים בלידה, תמותת תינוקות לאלף לידות חי)
 2. מיטות אשפוז וכוח אדם (סה"כ מיטות לאלף נפש, סה"כ מיטות כלליות לאלף נפש, רופאים לאלף נפש, רופאים מומחים לאלף נפש, אחיות לאלף נפש).
 3. שימוש בשרותי בריאות (מספר ביקורים אצל רופא בשנה לנפש, שהיה ממוצעת בימים בסה"כ המיטות, שיעור קבלה למיטות כלליות, שהיה ממוצעת בימים במיטות כלליות, תפוסה ממוצעת באחוזים במיטות כלליות, ימי אשפוז לנפש בשנה במיטות כלליות)
 4. הוצאה לאומית לבריאות (כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי, לנפש במונחי כוח קניה, ההוצאה הפרטית לבריאות כאחוז מההוצאה הלאומית לבריאות, אחוז תשלומי Out Of Pocket מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות, אחוז התשלום עבור ביטוחי בריאות פרטיים מתוך ההוצאה הלאומית לבריאות)
 5. הישגים (הערכה עצמית של מצב הבריאות, Overall Health System Attainment)
 6. מודל מערכת הבריאות 
 7. מימון
 8. אספקה
 9. ביטוח פרטי (תחליפי + משלים)
 10. רפואה ראשונית
 11. שומר סף וחופש בחירה בספקי שירות
 12. רפואה שניונית
 13. בתי חולים
 14. רגולציה ופיקוח
 15. צנטרליזציה \ דה-צנטרליזציה
 16. מגמות ורפורמות
 17. קופות חולים (השיטה, מספר הקופות, נתח שוק באחוזים של הקופה הגדולה ביותר, נתח שוק באחוזים של ארבעת הקופות הגדולות ביותר, הבעלות על הקופות,  אופי הקופות, אופי הביטוח, סל שירותים, אפשרות בחירה בקופה, גמישות מעבר בין הקופות, רמת תחרותיות בין הקופות, מימון  הקופות, שמירת האיזון הכספי בקופה, מרכיבי נוסחת הקפיטציה, צורת ההתקשרויות של הקופה, Case/Disease Management, פרמיה, (Cost Sharing (Deductible ,Coinsurance, Co-payment ).
עדכון אחרון ב-חמישי, 28 אפריל 2011 23:49